OVER ONS

Zorgen voor een goede besluitvorming in de gemeenteraad, het hoogste orgaan van de gemeente.

Wat we doen

Hard werken aan verbetering

Natuurlijk vormt het raadswerk de basis voor onze aanpak: zorgen voor goede besluitvorming in de gemeenteraad, het hoogste orgaan van de gemeente. Momenteel doen we dat vanuit de oppositie.

Progressief Akkoord Leudal is een actieve, betrokken partij in de dorpen. Wij proberen bij te houden wat er speelt en zijn nauw betrokken bij burgerinitiatieven. Het gaat dan bijvoorbeeld over de scholenfusie in Neeritter, Ittervoort en Hunsel, maar ook de mogelijkheid om de oude, verwaarloosde school van Nunhem om te zetten naar een woningbouwlocatie. In Grathem zou niet gebouwd moeten worden op cultuurhistorische gronden, maar op de voetbalvelden. Wij steunen daarom de stichting ‘Trots op Grathem’.

En zo zijn er legio voorbeelden: de ondersteuning van het Samen Zorgen Huis in Baexem, waar onze voormalige voorzitter Monique Hageman actief meewerkt, maar ook LIVAR-boerderijen, waar buurtgroepen zich tegen verzetten en onze steun krijgen (Zie foto: aanbieding convenant ‘minder stank’).

Omdat milieu, klimaat en natuur speerpunten zijn van PAL hebben wij een speciale bijeenkomst gehouden over de vraag ‘wat kan IK doen aan de achteruitgang van natuur, klimaat en milieu? ‘ Deze avond leverde mooie initiatieven op als: Windenergie door Leudal Energie (De Kookepan) en duurzame landbouw dichtbij huis: ‘De Herenboeren’. Maar de belangrijkste oproep was: Hoe kunnen we van het aardgas af!

Onze kandidaten

We stellen ons graag aan je voor

Van links naar rechts:

Henny Meewis, Thieu Munnecom, Truus Manders-Scheres, Ruud Muller, Pieter Hengeveld, Pieter van de Ven, Hilde Glessner (Lijsttrekker), Jeroen Brokx, Joost van der Stappen, Pieter Beerens, Richard Verheul, Peter Vennekens, René Camp en Hans Camp.

Onze werkgroepen

Help onze werkgroepen de PAL-fractie spits te houden

PAL heeft twee werkgroepen:

 

Onze werkgroepen gaan de komende raadsperiode graag weer in gesprek met burgers en bedrijven om samen te werken aan een beter Leudal. Klik op contact als u een vraag of informatie heeft voor onze werkgroepen.

.